Bliv BedreBolig-partner

Brancheforeningen Danske Byggecentre har sammen med Energistyrelsen og Videncenter for Energibesparelser i bygninger, udviklet et BedreBolig-partnerskab for ansatte Danske Byggecentres medlemsforretninger.

Hvad er BedreBolig-partnerskabet?

BedreBolig-partnerskabet er et undervisningsforløb og markedsføringsinstrument for medlemmerne af Danske Byggecentre. Partnerskabet bygger videre på Energistyrelsens BedreBolig-ordning, og er særlig rettet mod byggecentrene. Undervisningen er gratis for medlemmer af Danske Byggecentre.

Kernen i partnerskabet er et online-undervisningsforløb, som Videncenter for energibesparelser i bygninger har udviklet til medarbejdere i byggecentrene. Forløbet er bygget op af fem moduler, der hver har to/tre lektioner. Dertil kommer der en afsluttende prøve – i alt 12 moduler. Lektionerne er estimeret til at tage cirka 30 minutter at gennemføre. Se lektionsplanen i det vedhæftede.

Hvad er værdien for byggecentrene og de ansatte?

Forretninger, hvor de ansatte gennemgår undervisningsforløbet får mulighed for at markedsføre sig med at være Energistyrelsens BedreBolig-partnere. Energistyrelsen stiller markedsføringsmateriale til rådighed for forretninger, som kvalificerer sig til at være BedreBolig-partnere.

Ud over adgang til markedsføringsmateriale og retten til at markedsføre sig som BedreBolig-partner, giver partnerskabet også medarbejdere en grundig viden og forståelse af energirenovering, tilgængelige støtteordninger (Energiselskabernes spareindsats og BedreBolig-ordningen), samt hvordan man optimalt bruger Energistyrelsens og Videncenter for Energibesparelser i bygningers energiberegnere og øvrige værktøjer.

Gennemfør undervisningen i det tempo tiden tillader

Vi ved, at I – og jeres ansatte har travlt. Derfor har vi tilrettelagt undervisningsformen således, kursisterne kan gennemføre undervisningen, når der er tid. Det betyder samtidig, at undervisningen kan påbegyndes og gennemføres, når det passer med de øvrige opgaver i forretningen. Af hensyn til praktikken, har vi dog indført nogle faste tidspunkter for tilmelding. Se mere under information om undervisningsforløb.

Betingelser for at kunne kalde sig BedreBolig-partner

  • Minimum én af forretningens medarbejdere skal have gennemført og have bestået undervisningsforløbet
  • At forretningens kunder har mulighed for at få information og materiale om BedreBolig-ordningen af forretningens ansatte (dvs. forretningen er ansvarlig for at bestille og have Energistyrelsens informations- og markedsføringsmateriale liggende i forretningen).

Information om undervisningsforløb

  • Kommende hold
  • 1. november

Tilmeld dig her

Videoer til undervisningsforløb

Hvis du har tilmeldt dig undervisningsforløbet, kan du herunder finde de relevante videoer.

1.2

Se filmen Velkommen til BedreBolig

Se filmen om Familien Nielsens erfaringer

3.1

Se filmen om udskiftning af termoruder

Se filmen om udskiftning af vinduer og døre

3.2

Se filmen om efterisolering af skråvæg

Se filmen om efterisolering af hulmur

3.3

Se filmen om udvendig efterisolering af tung ydervæg

Se filmen om efterisolering af sokkel og kældervæg

4.1

Se filmen om, hvordan huset kan gøre dem, der bor i det, glade.

Se filmen om installation af ventilation med varmegenvinding i en ældre villa

4.2

Se energiløsningsfilmen om konvertering til jordvarme