Hvem kan man få støtte fra?

Du kan selv bestemme fra hvilket energiselskab, du ønsker at sælge din energibesparelse. Du kan søge støtte fra alle landets net- og distributionsselskaber (energiselskaber). Du kan søge fra alle selskaber uanset hvor du bor i landet, hvilken type ejendom du søger til og hvilken form for opvarmning du bruger.

Du kan med fordel kontakte flere forskellige selskaber for at høre, hvilken form for støtte og hvor meget støtte de tilbyder til den slags renovering du gerne foretage. Du skal være opmærksom på at det er op til selskaberne hver især hvilke energispareprojekter de støtter og hvilken støtte eller rådgivning de tilbyder i bytte for din energibesparelse.

Se liste med energiselskaber, typer af energibesparelser de yder støtte til samt typen af støtte de yder her.

Hvad kan man få støtte til?

Støtten kan gives til alle typer og faser af et energirenoveringsprojekt. Det vil sige, at du både kan få støtte til materialerne, udstyr eller støtte til håndværker-udgifter. Som sagt er det energiselskabet, der bestemmer hvordan støtten skal udformes. Det kan enten være et kontant beløb per sparet kilowatt-time eller rådgivning om planlægning af et større energirenoveringsprojekt.

Eksempler på projekter, hvortil der kan ydes støtte


  • Isætning af nye energivinduer
  • Hulmursisolering
  • Overgang til mere energieffektiv opvarmning
  • Udskiftning af varmtvandsbeholder/brugsvandsveksler
  • Udskiftning af kedler

Hvor meget kan man få i støtte?

Opgørelsen af tilskudsgrundlaget sker på baggrund af en række standardværdier for energireduktioner, som Teknologisk Institut, Energistyrelsen og energiselskaberne har regnet sig frem til. I nogle tilfælde er der brug for en såkaldt specifik beregning. Din BedreBolig-rådgiver eller energiselskabet kan udregne værdien af besparelsen med udgangspunkt i disse beregningsmetoder.

Yderligere information om støtte og betingelser kan findes her.