Fordi det er vigtigt at spare på boligens energiforbrug

Formålet med BedreBolig-ordningen er overordnet at få flere danskere til at energirenovere sin bolig, da ca. 40% af Danmarks energiforbrug går til boligmassen. Heraf går cirka 60% til opvarmning og nedkøling af enfamilieshuse. Så der er et kæmpe besparelsespotentiale, økonomisk og miljømæssigt, for samfundet, hvis de danske huse bliver mere energieffektive.

Videncenter for Energibesparelser anslår, at et typisk enfamilieshus fra 1970 på cirka 130 kvm. kan spare cirka 50% af sit nuværende energiforbrug, hvis man gennemfører relative simple og gængse energiforbedringer.

Med BedreBolig-ordningen har Energistyrelsen forsøgt at lave en model, hvor boligejere kun skal gå til én rådgiver for at få rådgivning om alle aspekter ved energirenovering. Det vil sige analyse af besparelsespotentiale, valg af tekniske løsninger, finansiering i finansieringsinstitut, information om støtteordninger samt byggeledelse og evaluering af det færdige projekt.Bedrebolig-rådgivning illustreret i fem trin

1) Når boligejeren har besluttet sig for at ville energirenovere sin bolig, kontakter han en lokal BedreBolig-rådgiver, som så kommer ud og foretager en energiopmåling af huset. Når målingen er foretaget diskuterer rådgiveren målingens resultater med husejeren og de bliver enige om det kan betale sig at energirenovere og i så fald, hvad husejeren skal gå i gang med.

2) De endelige beslutninger bliver samlet i den såkaldte BedreBolig-plan, som boligejeren kan tage med til sin lokale håndværker, der så udfører de aftalte opgaver.

3) I løbet af byggeprojektet vil BedreBolig-rådgiveren være boligejerens mand på byggepladsen, og vil således bistå med at lede byggeprojektet. Udover at sikre, at projektet forløber planmæssigt, kan BedreBolig-rådgiveren også bistå håndværkeren med sine kompetencer inden for energirenovering. Alt sammen for at sikre at projektet bliver så energioptimalt som muligt.

4) Når projektet er færdigt gennemgår BedreBolig-rådgiveren sammen med husejeren det færdige resultat og sikrer sig at projektet er gennemført tilfredsstillende og at huset har fået den ønskede energirenovering.

5) Hvis boligejeren ønsker det, tilbyder BedreBolig-rådgiveren et ét-årstjek, hvor han undersøger om de foretagne forbedringer lever op til forventningerne, og hjælper boligejeren med gode råd til, hvordan han får mest muligt effekt af sine energirenovering.