Sådan får du støtte

Fremgangsmåden for beregning af støtte til et projekt er som følger:

Standardværdi x omfang af initiativ (eks. udskiftning af gamle vinduer). Dette resultat vægtes med den såkaldte prioriteringsfaktor, som blandt andet er et udtryk for energibesparelsens levetid og den boligens energiform.

Eksempel: udskiftning af gamle to-lags termoruder til nye A-vinduer. Samlet areal 6 kvm. (arealet på vinduerne, der udskfites). Tilskuddet søges hos dit energiselskab.

187 kwh pr. år pr. kvm. x 6 (areal af nye vinduer): Energiselskabets tilskudsgrundled er således 1122 kwh. Dette tal ganges efterfølgende med 31 øre (som er energiselskabetss sats for udskiftning af vinduer). Dette giver 348 kr. Du får således 348 kr. af dit energiselskab, når du har fået skiftet vinduerne.

Hvis du påtænker en større energirenovering kan du med fordel overveje at finde et selskab, der tilbyder støtte til rådgivning, da en professionel rådgiver/håndværker i mange tilfælde kan hjælpe med at finde den optimale sammensætning af energirenovering.

OBS: Ovenstående er et eksempel. Det er derfor vigtigt, at man forud for beslutning om at gå i gang med et energirenoveringsprojekt, kontakter sit energiselskab og får den konkrete besparelse udregnet.

Hvordan får man tilskud?

Proceduren for at få tilskud til energibesparelser af et energiselskab er som følger:

1. Du indhenter et uforpligtende tilbud på det projekt, du gerne vil i gang med

 • Det kan være tilbud på nye vinduer, fjernvarmetilslutning eller tilbud fra din håndværker på hulmursisolering.
 • Samtidig undersøger du energiselskabernes forskellige tilbud om støtte, da de enkelte selskaber kan vælge forskellige typer af og størrelse af støtte, afhængigt af hvilke projekter, der er tale om.
 • Hvis projektet involverer en håndværker, kan han blive bindeled mellem energiselskabet og dig. Hvis din håndværker ikke allerede samarbejder med et energiselskab om dette, skal du selv kontakte det energiselskab du har valgt.
 • Det er meget vigtigt, at du først kontakter dit energiselskab, inden du bestiller materialer eller andre ydelser til projektet. Udgifter, der er afholdt før godkendelsen, kan du risikere selv at skulle betale.
 • Godt at have forberedt:
 • Tilbud fra håndværker/priser på det materiale/udstyr du ønsker at installere. Hvis håndværkeren i forvejen samarbejder med et energiselskab om energibesparelser, vil han have en standardkontrakt du udfylder for at få støtten.
 • OBS: Du kan ikke få udbetalt støtte, hvis projektet er påbegyndt før du laver en aftale med energiselskabet. Det er derfor meget vigtigt at du ikke går i gang, inden du har talt med et energiselskab og har underskrevet de nødvendige papirer.

2. Indgå aftale med energiselskab

 • Når du har fået en pris/prisoverslag på dit projekt og har fundet ud af, hvilket energiselskab du gerne vil sælge din besparelse til, skal du indgå en aftale med selskabet om salg af energibesparelse.
 • Godt at have forberedt:
 • Flere tilbud fra forskellige energiselskaber – se her, hvilke projekter de støtter og hvilken form for støtte de yder til dit projekt
 • Oversigt over de ønskede projekter

3. Udfør det energibesparende tiltag

 • Når du har underskrevet aftalen med energiselskabet, skal du udføre det planlagte projekt – og derved opnå energibesparelsen.
 • Husk at gemme kvitteringer for udført arbejde/køb af materialer, da energiselskabet skal bruge disse for at kunne dokumentere realiseringen af energibesparelsen.

4. Meld projektets gennemførelse til energiselskabet

 • Når du har indmeldt færdiggørelsen til energiselskabet, og vedlagt den nødvendige dokumentation for dette, udbetaler energiselskabet den aftalte støtte til dig.

Hvad skal man være opmærksom på?

Du kan godt vælge et andet energiselskab end dit eget forsyningsselskab og du behøver ikke nødvendigvis at skifte energiselskab, fordi du indgår aftale med et andet selskab.

 • Du skal altid indgå en aftale, før du går i gang med selve energiforbedringen, dvs. før du køber materialer.
 • Du kan kun indgå én aftale med ét energiselskab eller én håndværker/rådgiver for hvert projekt.

Vær opmærksom på din håndværker har en aftale med andet energiselskab, så projektet ikke bliver ”solgt” to gange. Det er dit ansvar som ”sælger” af besparelsen.