Kontakt

Hvem kan I kontakte, hvis I har spørgsmål om ordningen

Hvis der er spørgsmål til BedreBolig-ordningen, BedreBolig-rådgiver-uddannelsen eller de beregningsmetoder ordningen benytter, er alle velkomne til at kontakte nedenstående.

Om ordningen:

Line Kold, Energistyrelsen, lkol@ens.dk

Martin Kroggaard Møllemand, Danske Byggecentre, mkm@bdb.dk

Om uddannelsen:

Gurli Andresen, Byggecentrum, ga@byggecentrum.dk

Om beregningsmodellerne:

Vagn Holk Lauridsen, Videncenter for Energibesparelser, vhl@teknologisk.dk

 

Links

Bedrebolig.dk (Energistyrelsens hjemmeside om Bedrebolig-ordningen)

Bedrebolig-rådgiver (Energistyrelsens information om uddannelsen, nødvendige kvalifikationer, vejledninger og anden praktisk information til uddannede rådgivere, dem der er i gang med uddannelsen eller kommende ansøgere)

Beregningsværktøj (Energy10)

Bedrebolig-rådgivere (oversigt over uddannede Bedrebolig-rådgivere)

Danske Byggecentre (Danske Byggecentres hjemmeside)